X
۲۵ فروردین ۱۳۹۸ ۱۰:۳۲ ۲۵
چچ

بسته تسهیل واردات مواد اولیه و واسطه ای بخش تولید از محل ارز حاصل از صادرات

نامه شماره 97/458988 مورخ 1397/12/22 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با تایید بسته مذکور از سوی رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، طی تفاهم صورت گرفته بین وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران، بسته تشویقی برای تسهیل واردات مواد اولیه و واسطه ای بخش تولید تهیه و به تایید دستگاه های ذیربط رسیده است. این بسته شامل سه بخش ثبت سفارش، عملیات بانکی و تشریفات گمرکی بوده و تکالیفی برای هر دستگاه تعیین کرده که به پیوست جهت استحضار و اجرا ابلاغ می شود.

از اقدامات مهم و تکلیفی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت، بررسی درخواست متقاضیان مشمول این بسته در یک روز و حذف سقف و سابقه برای آنها می باشد. سایر دستگاه ها نیز مکلفند درخواست متقاضیان را ظرف یک روز بررسی و تعیین تکلیف نمایند. لذا مقتضی است دستور فرمایید بخش های ذیربط ضمن اولویت دهی به متقاضیان استفاده از ارز حاصل از صادرات برای واردات مواد اولیه و واسطه ای تولید، اقدامات تعیین شده برای این وزارت را در اسرع وقت اجرایی و عملیاتی نمایند.
مرجع صادرکننده: دفتر مقررات صادرات و واردات
شماره: 60/333226
تاریخ تصویب: ۲۲ اسفند ۱۳۹۷
تاریخ ابلاغ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۷
فایل ضمیمه
No Cache
Generate time: 5.0033626556396
Query time: 4.2641520500183