X
فهرست پرسش های متداول
 • مراحل و مدارک گواهینامه اکتشاف چیست ؟

  الف- انجام عملیات اکتشاف توسط متقاضی بر اساس طرح تصویب شده . ب- ارائه گزارش پایان عملیات اکتشاف و درخواست اعزام کارشناس توسط متقاضی . د- اعزام کارشناسان و اظهار نظر در مورد کفایت عملیات اکتشاف . و- بررسی گزارش کارشناس و سایر مدارک ارائه شده توسط متقاضی در کمیسیون گواهینامه اکتشاف . ی- صدور گواهینامه اکتشاف در صورت تائید کمیسیون و ابلاغ به متقاضی .

 • آیا امکان تغییر نام پروانه بهره برداری وجود دارد ؟

  بله ، در کلیه موارد تغییر نام با تنظیم صلح نامه امکان پذیر است . - تغییر نام شرکتها : با دریافت آگهی تغییر نام روزنامه رسمی نام جدید بصورت ظهرنویسی در پروانه بهره برداری درج می گردد . - تغییر نام مالکیت واحد صنعتی : با دریافت مدارک رسمی محضری مبنی بر انتقال واحد صنعتی ( بویژه زمین و ساختمان ) نام خریدار جدید در پروانه بهره برداری بصورت ظهرنویسی درج می گردد . - در صورت استیجاری بودن محل فعالیت ارائه سند اجاره رسمی الزامی است . ( لازم بذکر است که بندهای فوق الاشاره برای دارندگان کارت شناسایی و گواهی فعالیت صنعتی نیز قابل اجرا می باشد )

 • آیا ظرفیت تولید را می توان افزایش داد ؟

  بله ، ضمنا برای دارنده پروانه بهره برداری که نسبت به افزایش ظرفیت یا تولید محصولات جدید اقدام نموده است ، مشروط به رعایت شرایط و ضوابط ، جواز تاسیس طرح و توسعه صادر می گردد .

 • جواز تاسیس چیست ؟

  مجوزی است که پس از احراز شرایط لازم به منظور سرمایه گذاری در انجام فعالیت صنعتی به نام متقاضی از سوی سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان صادر می گردد .

 • پروانه بهره برداری معدنی چیست ؟

  پروانه بهره برداری معدنی مجوزی است که توسط وزارت صنایع و معادن برای بهره برداری از معدن برای مدت معینی در محدوده مشخصی صادر می شود .

 • شرایط ابطال جواز تاسیس چیست ؟

  در صورت درخواست متقاضی و یا اتمام اعتبار جواز تاسیس و عدم احراز شرایط جهت تمدید آن ، جواز تاسیس صادره خودبخود فاقد اعتباربوده و سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان و دفتر آمار و فناوری اطلاعات نسبت به ابطال و حذف آن اقدام می نماید و کلیه امتیازهای واگذار شده اعم از زمین ، تسهیلات و . . . مسترد می گردد .

 • چه واحدهایی میتوانند پروانه بهره برداری دریافت نمایند ؟

  کلیه واحدهای صنعتی که اقدام به نصب ماشین آلات خط تولید ، تامین نیروی انسانی مورد نیاز و تولید آزمایشی را انجام داده اند ، اعم از اینکه دارای جواز تاسیس یا اعلامیه تاسیس باشند یا نباشند با رعایت ضوابط ، میتوانند این پروانه را دریافت نمایند .

 • آیا امکان تغییر نام جواز تاسیس وجود دارد ؟

  بله ، در کلیه موارد با ارائه صلح نامه و یا گواهی امضاء طبق مفاد دستورالعمل صدور جواز تاسیس ، تغییر نام امکا پذیر است .

 • اقدامات اجرایی در صدور جواز تاسیس چه اقداماتی هستند ؟

  1- خرید زمین : -متقاضیان میتوانند با ارائه جواز تاسیس به شرکت شهرکهای صنعتی استان یا مناطق ویژه اقتصادی زمین مورد نظر خود را خریداری نمایند. -چناچه امکان استقرار طرح در شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه وجود نداشته باشد متقاضیان می توانند درخواست اجرای طرح را درخارج از این مناطق داشته باشند و به دو صورت زیر عمل نمایند : الف – معرفی از سوی سازمان صنعت،معدن و تجارت استان به امور اراضی شهرستان مربوطه جهت اخذ زمین . ب- داشتن زمین شخصی دارای سند مالکیت ، همراه با استعلام محیط زیست و تغییر کاربری به صنعتی . 2 - اخذ پروانه ساختمان : پروانه ساختمان برای طرحهای داخل شهرکهای صنعتی از طریق شهرک صنعتی مربوطه و برای طرحهای دیگر از طریق بخشداری و یا شهرداری منطقه صادر میگردد . 3 - تامین آب ، برق و گاز : از طریق شهرکهای صنعتی و یا مراجعه به سازمان آب و فاضلاب و شرکت برق و گاز منطقه قابل تامین می باشد

 • مراحل و مدراک دریافت پروانه اکتشاف چیست ؟

  الف- دریافت فرم درخواست صدور پروانه و سه برگ نقشه توپوگرافی به مقیاس 250000 از منطقه مورد نظر . ب- ترسیم دقیق محدوده درخواستی برروی نقشه ها توسط متقاضی در راستای طول و عرض جغرافیایی . پ-تکمیل فرم درخواست و اعلام مشخصات محدوده ترسیم شده بر روی نقشه ها در فرم مزبور . ج- تسلیم مدارک فوق به انضمام فتوکپی شناسنامه و یا رونوشت اساسنامه و اگهی ثبت آخرین تغییرات به دفتر سازمان . چ-دریافت یک برگ از نقشه های مهر و امضا شده به عنوان رسید ثبت در دفتر سازمان . ح-رسیدگی به درخواست متقاضی حداکثر ظرف مدت 7 روز . خ-در صورت بلامعارض بودن متقاضی ظرف مدت 4 ماه ، مدارک بندهای 8 تا 12 ذیل را باید به سازمان ارائه نماید . د- تکمیل و ارائه تعهد نامه مربوط به انجام عملیات اکتشاف با رعایت ضوابط . ر- معرفی مسئول فنی مورد تایید سازمان نظام مهندسی معدن استان جهت میله گذاری . ز- میله گذاری در محدوده اکتشافی به درخواست متقاضی توسط سازمان . س- پی گیری اخذ مجوزهای لازم از ارگانهای ذیربط بر حسب ضرورت . ش- تهیه طرح اکتشافی متناسب با ماده یا مواد معدنی موجود در محدوده بلامعارض . ن- بررسی طرح اکتشاف پیشنهادی و اقدام لازم جهت صدور پروانه اکتشاف. و- در صورت داشتن منع قانونی مدارک به متقاضی عودت داده میشود. ه- امور مربوط به متقاضیان خارجی پروانه اکتشاف در ستاد وزارت انجام میگردد . ی- ارسال فرم قرارداد مسئول فنی واجد شرایط که به تائید سازمان نظام مهندسی معدن نیز رسیده باشد جهت دوره اکتشاف .

No Cache
Generate time: 0.6796293258667
Query time: 0.18261384963989