X
یکشنبه, ۱۶ شهریور ۱۳۹۹ ۰۸:۲۶ ۲۸۳
چچ
شهرک ها و نواحی صنعتی

شهرک ها و نواحی صنعتی

در راستای اهداف و مسؤولیتهای محوله درزمینه برنامه‌ریزی، مکانیابی، تهیه گزارشات‌ توجیهی، تملک ‌اراضی طراحی و اجرای پروژه‌های عمرانی جهت آماده‌سازی اراضی و ایجاد امکانات زیربنائی مورد نیاز به منظور ایجاد بستری مناسب برای تسریع دراستقرار صنایع درشهرستان‌های مختلف استان درقالب ایجاد شهرکهای صنعتی مصوب متمرکز نموده‌ است .

موقعیت استقرار شهرکها و نواحی صنعتی استان مرکزی

استان مرکزی باتوجه به عواملی مانند : برخورداری از صنایع بزرگ و مادر با ویژگیهای فوق العاده فنی ‌وتخصصی؛ تجربه چهاردهه استقرار و توسعه صنعتی صنایع بزرگ و کوچک متعدد ؛برخورداری از موقعیت ممتاز جغرافیایی و همجواری با قطبهای جمعیتی و صنعتی مهم (تهران واصفهان) واستانهای همدان ، لرستان و قم ؛ قرارگیری در کرید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ور حمل و نقل بین المللی شمال جنوب و محورهای ارتباطی شرق غرب کشور و مسیر راه آهن سراسری ؛ قرارگیری در مسیر خطوط اصلی انتقال و تأمین انرژی ( نفت ، گاز و برق ) کشور ؛ وجود منابع و ذخایر معدنی فراوان فلزی و غیرفلزی ؛ امکان ایجاد صنایع تبدیلی کشاورزی به دلیل غنی بودن منطقه از نظر برخی محصولات ؛ پایین بودن خطر زلزله دراغلب مناطق استان ؛ وجود مراکز علمی ، آموزشی ، تحقیقاتی ، پارک علم وفناوری ومراکز رشد ICT، وجود نیروی کارمتخصص ، باتجربه و کارآزموده و… از استانهای برخوردار و دارای مزیت برای سرمایه گذاری بوده و این عوامل و بسیاری از پارامترهای دیگر موجب استقبال روز افزون صنعتگران وسرمایه گذاران صنعتی بمنظور استفاده بهینه از امکانات وخدمات زیربنائی درشهرکهای صنعتی استان شده واین شهرکها را ازاین حیث بااقبال مناسبی روبرو کرده است به گونه ای که ایجاد شهرکهای صنعتی جدید و توسعه شهرکهای موجود را اجتناب ناپذیر نموده است .

درحال حاضر شهرک صنعتی مصوب در سطح استان با پراکندگی مناسب وجود دارد و هریک از شهرستانهای استان دارای حداقل یک شهرک صنعتی بوده و دراین میان شهرستان اراک با سه شهرک ، شهرستان ساوه و زرندیه هرکدام با سه شهرک بیشترین فراوانی را ازحیث تعداد شهرکهای صنعتی دربین سایر شهرستانهای استان دارا می‌باشند . همچنین ۱۶ ناحیه صنعتی مصوب مستقر در استان تحت پوشش این شرکت قرار دارد.

 1. شهرک صنعتی شماره ۱ اراک (سه راهی خمین)
 2. شهرک صنعتی شماره ۲ اراک (ایبک آباد)
 3. شهرک صنعتی شماره ۳ اراک (خیر آباد)
 4. شهرک صنعتی شماره ۴ اراک (امیرکبیر)
 5. شهرک صنعتی آشتیان
 6. شهرک صنعتی دلیجان
 7. شهرک صنعتی محلات
 8. شهرک صنعتی خمین
 9. شهرک صنعتی کمیجان
 10. شهرک صنعتی نوبران
 11. شهرک صنعتی فرمهین
 12. شهرک صنعتی آستانه
 13. شهرک صنعتی غرق آباد
 14. شهرک صنعتی مامونیه
 15. شهرک صنعتی پرندک
 16. شهرک صنعتی شازند
 17. شهرک صنعتی شهید بابایی شهباز (شازند)
 18. شهرک صنعتی زاویه
 19. شهرک صنعتی کاوه ساوه
 20. شهرک صنعتی زرندیه
 21. شهرک صنعتی آجر و سفال
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 1.7256220181783
Query time: 0.97215620676676