X
سه شنبه, ۲۹ آبان ۱۳۹۷ ۲۰:۰۰ ۹۰۷
چچ

اداره امور بازرگانی خارجی

آقای امانی : رییس اداره امور بازرگانی خارجی ( داخلی 33424209 )

کارشناسان
نام و نام خانوادگی پست سازمانی تلفن داخلی
آقای جافری کارشناس بازاریابی و توسعه صادرات 33424240
آقای جودکی کارشناس مسئول بازرگانی خارجی 33424213
آقای فرکی کارشناس مسئول ثبت سفارشات 33424286
آقای غلامی کارشناس ثبت سفارشات 33424104


شرح وظایف اداره امور بازرگانی خارجی

-برنامه ریزی واقدام جهت اخذ مجوزواعزام و پذیرش هیئت های تجاری وبازاریابی
-برنامه ریزی واقدام جهت اخذ مجوزو برگزاری نمایشگاههای تجاری جمهوری اسلامی ایران در کشورهای صادراتی مورد نظر استان
-انجام فرایندعضویت وبه روز رسانی صادر کنندگان استان در بانک اطلاعات صادرکنندگان کشور
-انجام خدمات رسانی در زمینه بازاریابی وامورمربوط به توسعه صادرات

-تهیه وارائه بولتن های آماری به صورت دوره ای وگزارشات کاربردی حوزه های بازاریابی وتوسعه صادرات
-انجام کلیه امور مربوط به پذیرش پرونده های جوایز صادراتی، محاسبه وپرداخت جوایز و اطلاع رسانی وراهنمایی ارباب رجوع وهمچنین محاسبه و پرداخت یارانه حمل و نقل کالاهای صادارتی
- انجام فرایند انتخاب صادرکنندگان نمونه بر اساس ضوابط و دستورالعملهای مربوط
-برنامه ریزی واجرای دوره های آموزش حوزه تجارت خارجی
-حمایت و کمک به ایجاد و توسعه وتکمیل پایانه های صادراتی استان
-حمایت از ایجاد شرکتهای مدیریت صادرات در استان
-برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه نمایشگاههای تخصصی کالا و خدمات در استان
-پیگیری وهماهنگی برگزاری جلسات کارگروه توسعه صادرات استان
-حمایت و کمک به طرحها و پروژهای تحقیقاتی موثر در توسعه صادرات
-پیگیری و هماهنگی برگزاری جلسات کمیته پایش تجارت خارجی ومیزهای کالایی

-بررسی ، تایید و تمدید کارتهای بازرگانی ارسالی از اتاق بازرگانی وصنایع معادن ، تمدید ثبت نام عضویت، ثبت زمینه فعالیت دارندگان کارت بازرگانی و...

-رسیدگی به امور مربوط به تعاونیهای مرزنشین و بازارچه مرزی

-انجام امور مربوط به ثبت سفارش

-انجام سایر امور محوله در چارچوب وظایف واحد و قوانین و مقررات مربوطه

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 1.6205554008484
Query time: 0.94567823410034