X
دوشنبه, ۲۸ آبان ۱۳۹۷ ۱۹:۰۱ ۱۰۴۱
چچ

اداره امور صنایع فلزی

آقای پاک نیا : رییس اداره امور صنایع فلزی ( داخلی 368 )

کارشناسان
نام و نام خانوادگی پست سازمانی تلفن داخلی
آقای بنی اسدی کارشناس صنایع فلزی 33424366
آقای اعتصام کارشناس صنایع فلزی 33424372
آقای قربانی کارشناس صنایع فلزی 33424373
خانم عزیزی کارشناس مسئول صنایع فلزی 33424370


شرح وظایف اداره امور صنایع فلزی

- مشارکت در تدوین راهبردهای توسعه صنعتی استان

- انجام مطالعات و بررسی های لازم به منظور ارایه پیشنهاد در جهت رفع تنگناهای تولیدی

- جلب مشارکت تشکلهای تخصصی درسیاست گذاری و برنامه ریزیهای صنعتی استان

- نظارت بر فعالیتهای صنعتی به منظور تحقق سیاستها وبرنامه های استان

- هماهنگی با سایر دستگاهها در زمینه های مربوط به امور تولیدی استان

- مشارکت در تعیین شاخصهای اندازه گیری بهره وری سازمان

- مشارکت در کمیته های بهبود روشها و تدوین اهداف و کمی بهره وری صنعت استان

- بازدید از واحدهای تولیدی و بررسی فنی جهت حصول اطمینان از موفقیت در دوران تولید آزمایشی وصدور پروانه بهره برداری برای آنها

- رسیدگی به کلیه درخواستهای تغییر مشخصات پروانه بهره برداری اعم از تغییر مکان تغییر ظرفیت یا تغییر نوع تولید، محصول جدید، تغییر مالکیت ....

- تعیین میزان ضایعات مواد اولیه در مواقع لزوم

- بررسی و انجام محاسبات لازم در زمینه مواد اولیه مورد نیاز کالاهای ساخته شده و معرفی درخصوص کالاهای سهمیه بندی شده ویا مورد نظارت( از جمله سوخت، مواد پیش ساز مواد مخدر، موادپتروشیمی و ...)

- بازدید از واحدهای صنعتی جهت برآورد نیازها و رسیدگی به تقاضای آنها اعم از مواد اولیه تغییرات پروانه بهره برداری، تعیین درصد ضایعات، اعطای تسهیلات، اعطای معافیت حقوق ورودی ماشین آلات و مواد اولیه و....)

- صدور مجوز ورود ماشین آلات مستعمل.

- شناسایی و صدور پروانه برای صنایع نوین ( هایتک )

-انجام سایر امور محوله در چارچوب وظایف واحد و قوانین و مقررات مربوطه

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 4.067523320516
Query time: 2.217836856842