X
شنبه, ۰۵ اسفند ۱۳۹۶ ۱۲:۳۲ ۱۳۹۳
چچ
مزایدات و مناقصات معادن

مزایدات و مناقصات معادن

مزایدات و مناقصات معادن استان مرکزی سال 1396

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی در نظر دارد براساس ماده 10قانون معادن و ماده 66آئین نامه اجرایی قانون معادن ، بهره برداری از تعدادی از معادن فاقد بهره بردار و گواهینامه کشف معادن را به متقاضیان دارای توان فنی و مالی لازم از طریق برگزاری مزایده عمومی واگذار نماید . متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت آگاهی و کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده و لیست موضوع مزایده از روز یکشنبه مورخ 96/12/6 لغایت روز یکشنبه مورخ 96/12/20به مدت 15روز به محل سازمان و یا سایت سازمان به آدرس mkz.mimt.gov.ir مراجعه و نسبت به دریافت اسناد و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مزایده اقدام نموده و پس از تکمیل، حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 14:30) روز دو شنبه مورخ 96/12/21 در پاکت لاک و مهر شده به دبیرخانه محرمانه سازمان به نشانی اراک- خ دانشگاه-انتهای خ قیام -سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان مرکزی ، طبقه سوم ساختمان شهید زراستوند واحد حراست تحویل و رسید دریافت نمایند . ضمنا متقاضیان می توانند جهت مشاهده و وضعیت محدوده ها به سامانه کاداستر معادن به آدرس mcs.mimt.gov.ir مراجعه نمایند.

فایلهای پیوست
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 1.8054839769999
Query time: 1.0438838005066