جمهوری اسلامی ایران

سازمان صنعت، معدن و تجارت

استان مرکزی(آزمایشی)

استان مرکزی
   
 
  • اداره امور بازرگانی خارجی

   اداره امور بازرگانی خارجی

   آقای امانی : رییس اداره امور بازرگانی خارجی

   کارشناسان
   نام و نام خانوادگی پست سازمانی
   خانم کلعبلی کارشناس مسئول بازاریابی و توسعه صادرات
   آقای جافری کارشناس بازاریابی و توسعه صادرات
   آقای جودکی کارشناس مسئول بازرگانی خارجی
   آقای فرکی کارشناس مسئول ثبت سفارشات
   آقای غلامی کارشناس ثبت سفارشات


   شرح وظایف اداره امور بازرگانی خارجی

   -برنامه ریزی واقدام جهت اخذ مجوزواعزام و پذیرش هیئت های تجاری وبازاریابی
   -برنامه ریزی واقدام جهت اخذ مجوزو برگزاری نمایشگاههای تجاری جمهوری اسلامی ایران در کشورهای صادراتی مورد نظر استان
   -انجام فرایندعضویت وبه روز رسانی صادر کنندگان استان در بانک اطلاعات صادرکنندگان کشور
   -انجام خدمات رسانی در زمینه بازاریابی وامورمربوط به توسعه صادرات

   -تهیه وارائه بولتن های آماری به صورت دوره ای وگزارشات کاربردی حوزه های بازاریابی وتوسعه صادرات
   -انجام کلیه امور مربوط به پذیرش پرونده های جوایز صادراتی، محاسبه وپرداخت جوایز و اطلاع رسانی وراهنمایی ارباب رجوع وهمچنین محاسبه و پرداخت یارانه حمل و نقل کالاهای صادارتی
   - انجام فرایند انتخاب صادرکنندگان نمونه بر اساس ضوابط و دستورالعملهای مربوط
   -برنامه ریزی واجرای دوره های آموزش حوزه تجارت خارجی
   -حمایت و کمک به ایجاد و توسعه وتکمیل پایانه های صادراتی استان
   -حمایت از ایجاد شرکتهای مدیریت صادرات در استان
   -برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه نمایشگاههای تخصصی کالا و خدمات در استان
   -پیگیری وهماهنگی برگزاری جلسات کارگروه توسعه صادرات استان
   -حمایت و کمک به طرحها و پروژهای تحقیقاتی موثر در توسعه صادرات
   -پیگیری و هماهنگی برگزاری جلسات کمیته پایش تجارت خارجی ومیزهای کالایی

   -بررسی ، تایید و تمدید کارتهای بازرگانی ارسالی از اتاق بازرگانی وصنایع معادن ، تمدید ثبت نام عضویت، ثبت زمینه فعالیت دارندگان کارت بازرگانی و...

   -رسیدگی به امور مربوط به تعاونیهای مرزنشین و بازارچه مرزی

   -انجام امور مربوط به ثبت سفارش

   -انجام سایر امور محوله در چارچوب وظایف واحد و قوانین و مقررات مربوطه

مجموع بازدیدها : 3,632,599
تعداد بازدید امروز : 460
آخرین به روزرسانی : 16:11  1398/01/01