جمهوری اسلامی ایران

سازمان صنعت، معدن و تجارت

استان مرکزی(آزمایشی)

استان مرکزی
   
 
  • اداره امور صنایع معدنی

   اداره امور صنایع معدنی

   آقای لهراسبی : رییس اداره امور صنایع معدنی

   کارشناسان
   نام و نام خانوادگی پست سازمانی
   آقای اسلامی کارشناس مسئول صنایع معدنی فلزی
   آقای فروتن کارشناس مسئول صنایع معدنی غیر فلزی
   آقای یزدان پناه کارشناس صنایع معدنی فلزی


   شرح وظایف اداره امور صنایع معدنی

   - مشارکت درتدوین راهبردهای توسعه صنایع معدنی استان

   - ارایه پیشنهادهای لازم درخصوص رفع تنگناهای تولیدی و پیگیری در جهت اجرایی شدن آنها

   - جلب مشارکت تشکلهای تخصصی درسیاست گذاری و برنامه ریزیهای مرتبط با صنایع معدنی استان

   - ارایه پیشنهادات لازم جهت تهیه و یااصلاح دستورالعمل های مربوط به صدور پروانه بهره برداری

   - نظارت بر فعالیتهای مرتبط با صنایع معدنی به منظور تحقق سیاستها وبرنامه های استان

   - هماهنگی با سایر دستگاهها در زمینه های مربوط به امور تولیدی استان

   - مشارکت در تدوین استراتژیها واصلاح ساختارها بر اساس سیاستهای کلی اعلام شده

   - مشارکت در تعیین شاخصهای اندازه گیری بهره وری سازمان

   - فراهم کردن زمینه های لازم جهت افزایش ارایه خدمات وارتقای کیفیت آنها

   - مشارکت در کمیته های بهبود روشها و تدوین اهداف کیفی و کمی بهره وری صنعت استان

   - بازدید از واحدهای تولیدی و بررسی فنی جهت حصول اطمینان از موفقیت در دوران تولید آزمایشی وصدور پروانه بهره برداری برای آنها

   - رسیدگی به کلیه درخواستهای تغییر مشخصات پروانه بهره برداری اعم از تغییر مکان تغییر ظرفیت یا تغییر نوع تولید، محصول جدید، تغییر مالکیت ....

   - تعیین میزان ضایعات مواد اولیه در مواقع لزوم

   - بررسی و انجام محاسبات لازم در زمینه مواد اولیه مورد نیاز کالاهای ساخته شده و معرفی درخصوص کالاهای سهمیه بندی شده ویا مورد نظارت( از جمله سوخت، مواد پیش ساز مواد مخدر، موادپتروشیمی و ...)

   - بازدید از واحدهای صنعتی جهت برآورد نیازها و رسیدگی به تقاضای آنها اعم از مواد اولیه تغییرات پروانه
   بهره برداری، تعیین درصد ضایعات، اعطای تسهیلات، اعطای معافیت حقوق ورودی ماشین آلات و مواد اولیه و....)

   - صدور مجوز ورود ماشین آلات مستعمل

   - شناسایی و صدور پروانه برای صنایع نوین( هایتک)

   -انجام سایر امور محوله در چارچوب وظایف واحد و قوانین و مقررات مربوطه

مجموع بازدیدها : 3,634,817
تعداد بازدید امروز : 746
آخرین به روزرسانی : 16:24  1398/01/04