جمهوری اسلامی ایران

سازمان صنعت، معدن و تجارت

استان مرکزی(آزمایشی)

استان مرکزی
   
 
  • مدیران سازمان

   مدیران سازمان

   نام:محمدرضا

   سمت : رییس سازمان

   نام خانوادگی:حاجی پور

   تلفن مستقیم : 33662030

   تلفن داخلی :


   نام: نبی الله

   سمت : رییس اداره حراست

   نام خانوادگی: کمال آبادی

   تلفن مستقیم : 33660225

   تلفن داخلی : 235


   نام: محسن

   سمت : رییس اداره امور بهداشت،ایمنی،محیط زیست و انرژی(HSEE)

   نام خانوادگی: عابدی

   تلفن مستقیم : 33663008

   تلفن داخلی : 267


   نام: سید مهدی

   سمت : رییس اداره آموزش،پژوهش و فناوری

   نام خانوادگی: حسینی

   تلفن مستقیم : 33665615

   تلفن داخلی : 260


   نام: ابوالفضل

   سمت : مسئول روابط عمومی

   نام خانوادگی: اعتمادپور

   تلفن مستقیم : 33685510

   تلفن داخلی : 378


   نام: رضا

   سمت : معاونت برنامه ریزی و سرمایه گذاری

   نام خانوادگی: اشتری

   تلفن مستقیم : 33688424

   تلفن داخلی : 326


   نام: رضا

   سمت : رییس اداره امور طرح ها و سرمایه گذاری

   نام خانوادگی: داودی

   تلفن مستقیم : 33672390

   تلفن داخلی : 322


   نام

   سمت : رییس اداره برنامه ریزی، آمار و اطلاعات

   نام خانوادگی: محیط آذر

   تلفن مستقیم : ----------

   تلفن داخلی : 313


   نام: مهدی

   سمت : سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی

   نام خانوادگی: هاشمی

   تلفن مستقیم :

   تلفن داخلی :


   نام: قاسم

   سمت : رییس اداره امور اداری و پشتیبانی

   نام خانوادگی: جسمانی

   تلفن مستقیم : 33663110

   تلفن داخلی : 329


   نام: محسن

   سمت : رییس اداره امور مالی

   نام خانوادگی: زمانی

   تلفن مستقیم : 33685515

   تلفن داخلی : 335


   نام: حسین

   سمت : رییس گروه نوسازی و تحول اداری

   نام خانوادگی: پورقاسمیان

   تلفن مستقیم : 33662038

   تلفن داخلی : 241


   نام: مسعود

   سمت : معاون امور صنایع

   نام خانوادگی: بختیار

   تلفن مستقیم : 33688423

   تلفن داخلی : 369


   نام: محمد

   سمت : رییس اداره امور صنایع فلزی

   نام خانوادگی: پاک نیا

   تلفن مستقیم : 33688422

   تلفن داخلی : 368


   نام: سید حمید

   سمت : رییس اداره امور صنایع غیر فلزی

   نام خانوادگی: حیدری

   تلفن مستقیم :

   تلفن داخلی : 362


   نام: محسن

   سمت : معاون امور معادن و صنایع معدنی

   نام خانوادگی: بسارده

   تلفن مستقیم : 33684966

   تلفن داخلی : 343


   نام: علی

   سمت : رییس اداره امور معادن

   نام خانوادگی: احمد وند

   تلفن مستقیم :

   تلفن داخلی : 349


   نام: عادل

   سمت : رییس اداره امور صنایع معدنی

   نام خانوادگی: لهراسبی

   تلفن مستقیم : 33685506

   تلفن داخلی : 306


   نام: جعفر

   سمت : معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت

   نام خانوادگی: اصغری

   تلفن مستقیم : 33663002

   تلفن داخلی : 108


   نام: محمد

   سمت : رییس اداره بازرگانی خارجی

   نام خانوادگی: امانی

   تلفن مستقیم : 33685515

   تلفن داخلی : 209


   نام: حمیدرضا

   سمت : رییس اداره بازرگانی داخلی

   نام خانوادگی: نصیری

   تلفن مستقیم : 33677917

   تلفن داخلی : 220


   نام: سعیدرضا

   سمت : رییس اداره امور اصناف و تشکلها

   نام خانوادگی: گودرزی

   تلفن مستقیم : 33685519

   تلفن داخلی : 219


   نام: هاشم

   سمت : رییس اداره فرش

   نام خانوادگی: ریاحی

   تلفن مستقیم : 33685507

   تلفن داخلی : 217


   نام: جواد

   سمت : معاون نظارت و بازرسی

   نام خانوادگی: قربانیان

   تلفن مستقیم : 230

   تلفن داخلی :

مجموع بازدیدها : 3,632,665
تعداد بازدید امروز : 526
آخرین به روزرسانی : 16:11  1398/01/01